Sertifikati - "Elit Inox" Čačak

Sertifikati su još jedan razlog poverenja i garancija kvaliteta naših proizvoda.

Pored zakonski potrebnih sertifikata koji svedoče o usaglašenosti naših proizvoda sa
- "Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti" i
- "Pravilnika o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona"
(Sl.glasnik RS 13/2010)

Posedujemo i Sertifikat za sistem menadžmenta ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 za oblast proizvodnja električnih bojlera, grejača i šavnih cevi od nerđajućeg čelika i sertifikat Excellent SME Serbia.